نحوه انتخاب رنگ در دارورسانی

Y0ZACHWnIlqxRyjt9s7Zl3yUBflcQVwE2TL3GMDhk86AvPphk1ZbcI9SMXns3ha1bKHjyDgGsPKpwQutBikZgr7AiyHcUnEK
ترکیب رنگ آرگومیک می تواند به عنوان یکی از انتخاب های همیشگی ما باشد. این رنگ ها در ترکیب با آب موادی را ارائه و منتشر می کنند که بسیار سمی و سرطان زا می باشد. ما در کارخانجات DR.Amidi یکی از بزرگترین ترکیب رنگ های خوراکی و دارویی را انجام می دهیم. متخصصان نام آشنای ما رنگ های مختلف از جمله زرد، آبی، قرمز و سفید را ترکیب کرده و. روغن خوراکی بدون پالم را از آن استخراج می کنند
رنگ ها وقتی در کنار هم قرار می گیرند بسیار خوش ترکیب می شوند. ولی از این رنگ ها در صنعت غذایی نمی تواند استفاده شود. ما با هم بودیم ولی کنار هم نبودیم. این شعار رنگ ها در کارخانجات ما می باشد. رنگ های استفاده شده بسیار خوش رنگ و لذیذ هستند. یک بار یکی از کارگران ما قسمتی از رنگ خوراکی استفاده شده را خورد و درجا از شدت لذت رنگ، رنگ رنگی شد.